Zidna obloga sa metalnom potkonstrukcijom primenjuje se za poboljšanje toplotne ili zvučne zaštite postojećih zidova. Pored dobijanja potpuno ravne površine za dalju obradu, ovaj sistem zidne obloge omogućava provođenje uobičajenih instalacionih vodova u međuprostoru uz masivni zid. Postojeći zid zbog polaganja instalacijskih vodova ne treba udubljivati štemovanjem, čime se sprečava nastanak otpada i prašine. Za učvršćivanje ploča na metalnu potkonstrukciju koriste se samourezni vijci Knauf TN 25 mm.

1. UD profile makazama za lim isečemo na željenu dužinu.

2. Za optimalnu zvučnu zaštitu na UD profile nalepimo dihtung traku a zatim ih učvrstimo za zid i pod.

3. UD profile učvrstimo vijcima i tiplovima tipa K6/35 u zid i pod na međusobnom razmaku od 100 cm. Za postizanje bolje zvučne zaštite razmak između zida i prednje ivice UD profila treba biti najmanje 50 mm.

4. Na pola visine zida (ali maks. 150 cm) svakih 62,5 cm učvrstimo na zid direktne ili akustične držače.

5. CD profile zatim postavimo u razmaku od 62,5 cm između prethodno montiranih UD profila i učvrstimo ih bočno za direktne držače koji su prethodno montirani na zidu.

6. Nakon što se polože instalacioni vodovi i izolacioni sloj od staklene ili kamene vune, gipsane ploče treba učvrstiti za CD profile. Ploče ne treba vijcima učvrstiti za gornje i donje UD profile. Razmaci vijaka TN 25 su maks. 25 cm.

POTREBNE KOLIČINE MATERIJALA

Proizvod Jedinica W611 W623
Gipsana ploča m2 1,00 1,00
CD-profil m 2,00
UD-profil m 0,70
Vijak TN 25 kom 14,00
Tipl/vijak K 6/35 kom 1,60
Uniflott kg 0,25 0,25
Perlfix kg 3,50
Papirna bandaž traka m 0,75 0,75
Dihtung traka m 0,75
Razdelna traka m Po potrebi Po potrebi
Direktni držač kom 0,70
Vijak LN 9,5 kom 1,40
Izolacioni sloj m2 1,00

PROIZVODI ZA SUVU GRADNJU