Dikem revizioni otvori

Naziv artikla dimenzije pakovanje jed.
Revizioni otvor sa mehanizmom 20×20 kom kom
Revizioni otvor sa mehanizmom 30×30 kom kom
Revizioni otvor sa mehanizmom 40×40 kom kom
Revizioni otvor sa mehanizmom 50×50 kom kom
Revizioni otvor sa mehanizmom 60×60 kom kom

Uvoznik/Distributer: