Gipsani lepak NIDA Boardfix

Opis:
NIDA Boardfix je lepak u prahu, pomešan sa mineralnim dodacima i aditivima visokog kavaliteta, što obezbeđuje povećanu adheziju i plastičnost. U kombinaciji sa vodom dobija se ružičasta homogena pasta, sa produženim vremenom za rad i mogucnost za korekcije u postavljanju, predstavljajući najbolje rešenje za postavljanje gips-kartonskih ploča koje su direktno zalepljene na podlogu.

Područja primene:
– za pozicije gde je neophodno da se gips-kartonska ploča zalepi za podlogu od betona, cigle, betona i cementnog ili gipsanog maltera;
– za lepljenje izolacionih panela, popravke pukotina ili punjenje fuga debljine većih od 3 mm;

Tehnički list:

Gipsani lepak NIDA Boardfix

Proizvođač: