Spušteni plafoni se primenjuju kada želimo da umanjimo visinu prostora, ili ako želimo da sakrijemo delove konstrukcije i instalacione vodove koji se nalaze ispod međuspratne konstrukcije. Postavljanjem izolacionog sloja od staklene ili kamene vune u plafonski međuprostor jednostavno možemo poboljšati zvučnu i toplotnu izolaciju ukupne međuspratne konstrukcije.
Za montažu spuštenog plafona koristi se metalna potkonstrukcija koja se sastavlja od UD i CD profila. Pri montaži treba voditi računa o maksimalno dozvoljenim razmacima CD profila i vijaka kojima se ploče učvršćuju za potkonstrukciju. Gipsane ploče se učvršćuju za montažnu potkonstrukciju i to u smeru upravnom na smer položenih CD profila. Po pravilu se za plafonsku montažu koriste ploče dužine 200 cm. Kod plafona sa višestrukom oblogom ili kod opterećenja dodatnim teretom potrebno je navedene razmake smanjiti.

1. Po obodnim zidovima treba označiti visinu spuštanja. UD profile isećemo na potrebnu meru i na njihovu poleđinu nalepimo dihtung traku. Zatim ih učvrstimo na zid tiplovima i vijcima na maks. međusobnoj udaljenosti od 50 cm.

2. Prema vrsti međuspratne tavanice odaberemo učvrsno sredstvo i žicu sa ušicom (ili direktni držač za visine do 12,5 cm) adekvatnim vijcima učvrstimo za noseću međuspratnu konstrukciju.

3. Sidrenu visilicu zatim treba postaviti na žicu. Noseći CD profil se okači za sidrenu visilicu i horizontalno poravnava sa UD profilom na bočnom zidu. Po potrebi CD profile uzdužno povežemo tipskim spojnicama (nastavcima za CD profil).

4. Montažne plafonske CD profile povežemo sa nosećom konstrukcijom pomoću krstastih spojnica koje prethodno postavimo preko nosećeg CD profila.

5. Gipsane ploče postavimo poprečno u odnosu na smer montažnih profila i učvrstimo ih samoureznih vijcima TN 25 na međusobnom razmaku od maks. 17 cm. Poprečni spojevi između gipsanih ploča moraju biti odmaknuti min. 25 cm kako bi se izbegli krstasti spojevi ploča.
Ploče se ne smeju vijcima učvršćivati za obodne UD profile.

POTREBNE KOLIČINE MATERIJALA

Proizvod Jedinica D112
Gipsana ploča m2 1,00
Plafonski UD profil m 0,40
Plafonski CD profil m 3,20
Tipl/vijak K 6/35 kom 0,40
Žica s ušicom kom 1,20
ankerfix visilica kom 1,20
nastavak za CD profil kom 0,60
Za A.B. tavanicu čelični sidreni ekser kom 1,20
Krstasta spojnica za CD profil kom 2,30
Vijak TN 25 kom 17,00
Uniflott kg 0,30
Razdelna traka m Po potrebi

PROIZVODI ZA SUVU GRADNJU