Vatrootporna ploča NIDA FLAM 12,5

Opis:
Ploča NIDA Flam 12,5 je gips-kartonska ploča sa gipsanim jezgrom visoke gustine dodatno ojačanim staklenim vlaknima, čije su površine i uzdužne ivice pokrivene posebnim višeslojnim kartonom. Jezgro poseduje bolju kohezionu moć u cilju otpornosti na visoke temperature. Prednja površina ploče je ružičasta.

Područja primene:
za izradu sistema pregradnih zidova sa posebnim zahtevima na otpornost na požar (EI 30-EI 180)
za obloge i/ili plafone sa posebnim zahtevima na otpornost na požar (EI 30-EI 120).

Tehnički list:

Vatrootporna ploča NIDA FLAM 12,5

Proizvođač: