Multipor je mineralna termoizolaciona ploča proizvedena sa ciljem bolje izolacije građevina, klase A1 negorivosti. Primenjuje se za termoizolaciju zidova sa spoljne ili unutrašnje strane, kao i za termoizolaciju plafona.
Proizvođač: