Silikonski završni malter
Fasadil je dekorativni fasadni malter mineralnog porekla, na bazi cementnog veziva, mermernih granulata, filera i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva

Tehnički list:

Fasadil

Proizvođač: