Dekorativni zaglađeni beli fasadni malter
Fasadil struktur rk je dekorativni fasadni malter mineralnog porekla, na bazi cementnog veziva, mermernih granulata, filera i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

Tehnički list:

FASADIL struktur rk

Proizvođač: