CT16 – Osnovni premaz; granulacija zrna 1.5mm

Potrošnja: približno 0,2 l/m²

Univerzalni beli premaz za pripremu podloge pre nanošenja fasadnog tankoslojnog dekorativnog maltera. Pogodan za unutrašnju i spoljašnju
upotrebu. Za sve mineralne, nosive podloge kao što su beton, vlaknasti cement, malter, gips-karton ploče
i vlaknaste gipsane ploče, gas i laki beton. Za drvene ploče, gipsani malter i dobro vezive nanose boje. Za izradu međusloja koji stvara odličnu podlogu za nanošenje Ceresit fasadnih boja.

KARAKTERISTIKE
• aktivno vezivanje
• spreman za upotrebu
• vodootporan
• otporan na vlagu
• vodena osnova
• mogućnost toniranja po Ceresit ton karti
fasadnih maltera

Tehnički list:

CT16 – Osnovni premaz; granulacija zrna 1.5mm

Proizvođač: