Quarzgrund

Podloga za završne fasadne maltere
Quarzgrund je podloga, pripremljena za upotrebu, namenjena kao predpremaz pre nanošenja završnih fasadnih maltera. Sadrži mineralne punioce, polimernu disperziju, titandioksid, vodu i aditive. Namenjena je za spoljašnju upotrebu.
Svojstva
■ Stabilizuje nosivost i upojnost podloge
■ Poboljšava prionljivost/adheziju zavšnog fasadnog maltera
■ Nanosi se ručno
■ Može se približno tonirati prema Knauf ton kartama

Proizvođač: