Sika ThermoCoat Uni

Sika® ThermoCoat UNI je gotov cementni malter, koji sadrži pesak odabrane granulacije i odgovarajuću količinu polimera i specijalnih aditiva. Nakon mešanja sa vodom, dobija se veoma obradljiv malter, kojim se postiže kvalitetno lepljenje i/ili armiranje mrežicom preko termoizolacionih ploča.

UPOTREBA
Sika® ThermoCoat UNI je cementni malter u prahu koji predviđen za lepljenje termoizolacionih ploča od polistirena, kao i za armiranje i gletovanje preko termoizolacionih ploča, čime se dobija odlična podloga za nanošenje završnih, dekorativnih, fasadnih maltera.

Podloge na koje se mogu lepiti termoizolacione ploče su raznovrsne:

– cementni malter
– krečno-cementni malter
– beton
– betonske blokove
– ciglu, giter blok i sl.

KARAKTERISTIKE
Sika® ThermoCoat UNI omogućava lepljenje izolacionih ploča od polistirena zahvaljujući odgovarajućem odnosu mineralnih veziva i sintetičkih smola. Takođe, odgovarajući udeo specifičnih dodataka daje malteru odličnu obradljivost, vodoodbojnost i fleksibilnost, što ovaj materijal čini idealnim za nanošenje preko termoizolacionih ploča, armiranje mrežicom i gletovanje.

BOJA
Siva

PAKOVANJE
Vreće od 25 kg na europaletama od 1200 kg

Proizvođač: