Sika ThermoCoat Fix

Sika® ThermoCoat FIX je prethodno pripremljen proizvod koji sadrži cement i pesak odabrane granulacije, kao i odgovarajuću količinu polimera i specijalnih aditiva. Nakon mešanja sa vodom, ova smeša postaje veoma obradljiv malter, kojim se postiže savršeno lepljenje polistirenskih ploča.

UPOTREBA
Sika® ThermoCoat FIX je cementni malter u prahu koji je predviđen za lepljenje termoizolacionih ploča na:
– cementni malter
– krečno-cementni malter
– beton
– betonske blokove
– ciglu, giter blok i sl.

KARAKTERISTIKE
Sika® ThermoCoat FIX omogućava lepljenje izolacionih ploča od polistirena, na opeku i betonske površine zahvaljujući visoko efikasnim sintetičkim smolama sadržanim u proizvodu.
Odlikuju ga odlična moć prijanjanja za cementne materijale i polistirenske ploče, paropropusnost i odlična obradivost.

BOJA
Siva

PAKOVANJE
Vreće od 25 kg na europaletama od 1200 kg

Proizvođač: