VISOKOKVALITETNI FLEKSIBILNI LEPAK ZA LEPLJENJE STIROPORA, KAMENE VUNE I ZA UTAPANJE MREŽICE
Građevinski lepak TX120 je visokokvalitetan, fleksibilan lepak za termoizolacione siste­me od mineralne vune ili stiropora. Namenjen je za lepljenje termoizolacionih ploča na zidne povr­šine, kao i za utapanje armaturne mrežice.
Proizvođač: