DEKORATIVNI TANKOSLOJNI MALTER PRIPREMLJEN ZA UPOTREBU
FASAPLAST je visokokvalitetni jednokomponentni malter, sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom, lak za ugradnju. Namenjen je završnoj obradi spolja­šnjih i unutrašnjih zidnih površina i dobijanju zaribane (Rajb) i zaglađene (Full) fasa­de. Tonira se prema Fasada TEXO ton karti.
Tehnički list:

Fasaplast

Proizvođač: