Ytong zidni blok upotrebljava se za gradnju nosećih ili ispunskih, unutrašnjih i spoljašnjih zidova.
Proizvođač: