Ytong Termoblok Plus upotrebljava se za gradnju spoljnih nosećih ili ispunskih zidova, bez dodatne termoizolacije.
Proizvođač: