Osobine i namena:

 

Tehnički list:

Unifit 035 sa proizvodom

Proizvođač