PONUDA PROIZVOĐAČA:

Baumit GlattPutz

Fabrički pripremljen gipsano krečni malter za mašinsku obradu na unutrašnjim površinama.

Svojstva: Malter za unutrašnje radove sa zaglađenom površinom, za postizanje prijatne stambene klime.

Namena: Jednoslojni mašinski malter sa zaglađenom površinom, za sve unutrašnje površine, uključujući kućne kuhinje i kupatila, kao i prostorije sa sličnom namenom gde je većinom optrećenje vlagom prema normi ONORM B 2207 (W 1+ W 2).