PONUDA PROIZVOĐAČA:

Ter papir

 

  Bitumizirani karton koristi se za izolaciju krovnih I temeljnih površina. Rolna 10 m2.