PONUDA PROIZVOĐAČA:

Kontakt

DIKEM Chemical
Vuka Vrčevića 3
11000 Beograd

Telefon: (011) 3291-120
Telefon: (011) 3291-140
Telefon: (011) 2759-967
Telefaks: (011) 2767-741
Telefon: (011) 2759-963

E-mail:
dikem.ch@gmail.com
office@dikem.rs
prodaja@dikem.rs

PIB: 100046105
Matični broj: 06682642

 

Kontakt